Zielony Punkt Kontrolny

Zielony Punkt Kontrolny

Udostępnianie lasów społeczeństwu to jedno z ważniejszych działań leśnictwa. W tą ideę wpisuje się koncepcja uprawiania różnych form orientacji w terenie. Ucielestnieniem tej idei jest tworzenie sieci stałych punktów kontrolnych oraz wykonywanie specjalistycznych, bardzo szczegółowych map według norm ustanowionych przez Międzynarodową Federację Orienteeringu. Koncepcja, na bazie której tworzone są konkretne projekty, nosi nazwę „Zielony Punkt Kontrolny”.


Najbardziej popularną formą orientacji w terenie są biegi na orientację, chociaż coraz więcej osób uprawia rowerową jazdę i narciarskie biegi na orientację jak również orientację precyzyjną – stworzoną z myślą o osobach niepełnosprawnych. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie Lasy Państwowe podjęły inicjatywę udostępnienia lasów na potrzeby tej formy wypoczynku. 

Lasy Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” zachęcają do udziału w różnych formach leśnej orientacji sportowej i rekreacji, tak aby umiejętności posługiwania się mapą i stymulowanie kondycji fizycznej współgrały z radością obcowania z przyrodą. Powstały tu liczne trasy oprzyrządowane mapami, opisami i punktami kontrolnymi. 

Pierwszym zrealizowanym projektem na terenie Puszczy Knyszyńskiej w oparciu o koncepcję „Zielony Punkt Kontrolny” był zrealizowany w Nadleśnictwie Krynki program „BieGaj”, który uzyskał złoty certyfikat Fundacji Sport i Przyroda.

Więcej informacji o tej formie aktywności uzyskasz wchodząc na stronę http://obiezylas.pl/biegaj/

Galeria  Galeria

Zielony Punkt Kontrolny