Informacje

Charakterystyka geograficzna

LKP „Puszcza Knyszyńska” obejmuje wszystkie rodzaje środowisk puszczańskich oraz miasto Białystok wraz z otaczającymi go mniejszymi kompleksami leśnymi. Grunty LKP Puszcza Knyszyńska położone są w...

Więcej >

Przyroda

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Knyszyńska” - to najbardziej charakterystyczna część Puszczy pod względem przyrodniczym. Obejmuje zarówno lasy iglaste z najcenniejszym ekotypem sosny "supraskiej",...

Więcej >

Zarys dziejów i współczesność

Puszcza Knyszyńska jest pozostałością po ogromnym, zwartym kompleksie puszczańskim na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W końcu XV wieku były to: Puszcza Grodzieńska, Knyszyńska i...

Więcej >

Lokalne zwyczaje i legendy

Obszar puszczy to prawdziwy tygiel narodowościowy, kulturowy i wyznaniowy. Bez trudu znajdziemy tu na każdym kroku potwierdzenie starego porzekadła „iż różnorodność jest kreatorem piękna”. Wynika to...

Więcej >

Aktywny wypoczynek

LKP Puszcza Knyszyńska położony jest w sąsiedztwie miasta Białegostoku, które aktualnie zamieszkuje ok.300 tys. mieszkańców Władze miasta i nadleśnictw podejmują od kilku lat działania zmierzające do...

Więcej >